Onderzoek

 

 

Projecten

"VerMEID de Wetenschappen"
01/04/2008 - 30/10/2009
Promotor: Prof. dr. M. Demoor, onderzoekster: Marijke Van Petegem
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Meer info over dit project vindt u op de website: http://www.cgs.ugent.be/verMEID

 

"Gender Equity Project"
Het Centrum voor Genderstudies is sinds 2007 academic team member van het VLIR Gender Equity Porject aan Moi University, zie: http://www.mu.ac.ke/igerd/

"The project is housed in the Institute of Gender Equity and Research development, a unit under the office of the Deputy Vice Chancellor. The project focuses on the mainstreaming of gender at the University and the surrounding communities. The expected results of the project is the establishment of a centre of excellence in gender research and development at Moi University. The project is headed by Dr. W. Khamasi and Prof. M. Van Haegendoren."

 

"Equality Guide for Universities - Human Resources Instruments on Equal Opportunities"
Promotor: Prof. dr. M. Demoor; onderzoeksters: Sigried Lievens & Liselotte Vandenbussche
VLIR-EQUAL project "Gelijke Kansen Gids voor Universiteiten"

Foto van het UGent EQUAL-team (v.l.n.r.): Hanneke Pyck, Marysa Demoor, Liselotte Vandenbusche en Sigried Lievens

Het doel van de UGent-module was om het loopbaanverloop van de vrouwelijke en mannelijke academici aan deze universiteit in kaart te brengen. Sigried Lievens onderzocht de instroom. Omdat de instroom in het academische personeel van de UGent grotendeels vanuit de studentenpopulatie verloopt (aanvang van doctoraatsmandaten, doctoraatsbursalen), werd een grootscheepse enquête gehouden bij de laatstejaarsstudenten van de UGent. Aan de hand van een grondige screening van de vacatures, onderzocht Sigried Lievens ook de in- en doorstroommogelijkheden aan de universiteit. De effectieve doorstroomkansen en -ervaringen werden verder uitgediept door Hanneke Pyck. Zij baseerde zich hiervoor op de resultaten van de UGender-enquête. Dr. Liselotte Vandenbussche onderzocht ten slotte de uitstroom aan de UGent. Zij ging aan de hand van exitinterviews na hoe mannen en vrouwen die niet langer aan de UGent werken hun academische loopbaan evalueren. Daarbij werd onder meer onderzocht of - en vooral op welke vlakken - mannen en vrouwen hun carrière aan de UGent en doorgroeimogelijkheden anders beoordelen.

VLIR-EQUAL logo's

"Databank Klachten"
01/11/2005 - 30/04/2007
Promotor: Prof. dr. M. Demoor, Prof. dr. G. De Tré; onderzoekers: Lise Gosseye & Bert Callens
In opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid - programma AGORA en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

"Studie met het oog op het bepalen van de actielijnen inzake gender en migratie in het kader van de projecten van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen"
01/07/2005-31/12/2005
Promotor: Prof. dr. R. Pinxten, Dr. C. Longman, Prof. dr. M. Demoor, Drs. G. Verstraete; Onderzoekster: Dr. Gily Coene
In consortium met het Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie
In opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

"UGender - Gelijke kansen voor mannen en vrouwen aan de UGent: de initiatie van een gendermainstreamingbeleid aan de Universiteit Gent"
01/01/2005-31/12/2006
Promotor: Prof. dr. M. Demoor; onderzoekster: Hanneke Pyck
Beslissing Bestuurscollege UGent 26/10/2004

"Gender en wetenschap: naar een optimalisering van de arbeidsperspectieven van vrouwen in academia"
01/03/2004 - 30/06/2006
Promotor: Prof. dr. M. Demoor; co-promotor: M. Claire Van de Velde; onderzoekster: Sigried Lievens
Verkennend Europees Onderzoek, Bijzonder Onderzoeksfonds

"Vrouwen als producenten en schakels in de overdracht van cultuur. Het carrièreverloop van Vlaamse schrijfsters (1980-2001)"
01/09/2002-15/02/2004
promotor: Prof. dr. M. Demoor; co-promotor: Prof. dr. F. Saeys; onderzoekster: Sigried Lievens
Project gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap

"Itineraria: gender en mobiliteit in de Bourgondische Nederlanden"
01/01/2000-31/12/2003
promotoren: Prof. dr. Th. de Hemptinne en Prof. dr. M. Van Uytfanghe (UGent); Prof. dr. D. de Boer (RUGroningen), Prof. dr. J. Janssens (KUB); onderzoekster: Dr. Katrien Heene
VNC-project

"The voice of silence - La voz del silencio: An interdisciplinary research project about literate women and women authors in the western european late middle ages (11 th -15 th c) from a gender perspective"
01/01/2000 - 31/12/2003
promotoren: Prof. dr. Th. de Hemptinne en Prof. dr. M. Demoor (UGent); Prof. dr. F. Willaert (UFSIA); Prof. dr. M. Gongora (Chili)
Project van de Vlaamse gemeenschap in het kader van Bilaterale (internationale) wetenschappelijke en technologische samenwerking

 

 

Doctoraatsonderzoeken

"Music and the Visual Arts in Modernist Poetry: Edith Sitwell, Mina Loy and others"
01/10/2005 - 30/09/2009
Promotor: Prof. dr. M. Demoor; co-promotor: Prof. Christopher Butler; Dra. Debora Van Durme
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Aspirant

"Gertrude Stein and Gilles Deleuze: an analysis of modernist poetry"
01/10/2005 - 30/09/2009
Promotor: Prof. dr. M. Demoor; co-promotor: Prof. dr. B. Keunen; Dra. Sarah Posman
Beurs Bijzonder Onderzoeksfonds UGent

"Judith Butler Revisited"
01/10/2005 - 30/09/2009
Promotor: Prof. dr. G. Buelens; co-promotor: M. Demoor; Dra. Joanna Wagner
Beurs Bijzonder Onderzoeksfonds UGent

"Het Victoriaanse sonnet als spiegel van het genderdebat"
1/10/2003-30/9/2007
Promotor: Prof. dr. M. Demoor; onderzoekster: Dra Marianne Van Remoortel
Project Bijzonder Onderzoeksfonds UGent

"Anthropological presuppositions of the Darwinian view of women: A historical-critical analysis of the conflict between feminisms and Darwinisms"
01/01/2003-31/12/2006
Promotor: Prof. dr. M. Demoor; co-promotor: Prof. dr. J. Braeckman; onderzoekster: Dra Griet Vandermassen
Project Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

"Vrouwen en journalistiek in Vlaanderen, 1890-1940. Een cultuur-historisch project"
01/01/2001 - 30/9/2005
promotor: Prof. dr. M. Demoor; co-promotor: Prof. dr. A.M. Musschoot;
onderzoeksters: Dra Geraldine Reymenants en Dra Liselotte Vandenbussche
Project Bijzonder Onderzoeksfonds UGent

"Gender en nationalisme. Vrouwen in/en Vlaamse Beweging"
01/02/1999 - 31/01/2001
promotoren: Prof. dr. B. De Wever en Prof. dr. M. Demoor; onderzoeker: Drs. Maarten Vanginderachter
BOF-project

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 22/04/13 16:27:08
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
Choose language
aanmelden