VerMEID de wetenschappen

Wat?

Het EWI-project 'VerMEID de wetenschappen' laat leerlingen kennismaken met de verschillende wetenschapsdisciplines en met de mechanismen die studie- en beroepskeuze sturen.  

Waarom?

Leerlingen kiezen nog al te vaak voor een studierichting die van hen wordt verwacht volgens het traditioneel rolpatroon.  De instroom van meisjes naar wetenschappelijk richtingen in het middelbaar onderwijs en later naar studies fysica, chemie, ingenieurswetenschappen,... is dan ook laag.  Jongens zijn dan weer ondervertegenwoordigd in de zogenaamde 'zachte' richtingen' zoals psychologie en verpleegkunde.  Heel wat talent gaat op deze manier verloren.
Na hun studies worden vrouwen, die dus meer in de zachte en ondergewaardeerde sectoren terechtkomen, ook nog vaak geconfronteerd met de loonkloof en het glazen plafond (onzichtbare barrière waardoor vrouwen geen toegang hebben tot leidinggevende functies).

Hoe?

Het Centrum voor Genderstudies werkt voor dit project samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Gent en 7 scholen van de scholengroep Panta Rhei.  Tijdens het schooljaar 2008-2009 zal er in de lessen, tijdens uitstappen en bij infomomenten over studiekeuze, aandacht worden besteed aan deze problematiek. 

Dit project wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse Overheid 

                           

 

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 02/10/17 09:01:13
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
aanmelden