Centrum voor Genderstudies

Genderstudies zijn een relatief recente wetenschappelijke discipline die zich tot doel stelt de constructies en de betekenissen van vrouwelijkheid en mannelijkheid te onderzoeken en de impact van de sekseverschillen op de ontwikkeling en de productie van kennis na te gaan. Deze doelstelling wordt als uitgangspunt genomen door onderzoek/st/ers uit de meest uiteenlopende wetenschappelijke disciplines. Hierbij blijft men niet noodzakelijk binnen de grenzen van het eigen vakgebied maar maakt men vaak ook gebruik van theorieën, methodes en inzichten uit andere disciplines en streeft men ook vakoverschrijdende samenwerking na.

Met deze principes als leidraad kreeg het Centrum voor Genderstudies-UGent (voorheen Vrouwenstudies) van bij zijn oprichting een uitgesproken interdisciplinair karakter mee qua samenstelling en activiteiten.

Zoals blijkt uit de ledenlijst zijn vertegenwoordigers van het academisch personeel van verschillende faculteiten betrokken bij de dagelijkse werking van het centrum. Het is de bedoeling deze samenwerking in de toekomst nog uit te breiden naar andere faculteiten en vakgroepen.

Het interdisciplinair karakter van genderstudies komt ook tot uiting in de onderzoeksprojecten en de colloquia die ondersteund worden door (leden van) het Centrum.

De themata die aan bod komen tijdens lezingen op het jaarlijkse Genderforum behoren tot uiteenlopende wetenschappelijke disciplines en richten zich tot een zo ruim mogelijk publiek.

Verschillende leden van het Centrum doceerden in de interuniversitaire VAO-opleiding vrouwenstudies aan de Universiteit van Antwerpen en de interdisciplinaire cursussen Inleiding tot de genderstudies I en II aan de Universiteit van Gent.

Publicaties van het Centrum voor Genderstudies zijn verkrijgbaar bij Academia Press.

Met het project UGender wordt in 2005-2006 een gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen aan de UGent geïnitieerd.

Het Centrum voor Genderstudies werkte mee aan de Vrouwendag 2007. Het resultaat is een levensgroot ganzenbord over de loopbaankansen- en valkuilen voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Dit spel is uitleenbaar.

Tenslotte fungeert het Centrum ook als informatie- en documentatieknooppunt over gendergericht onderzoek voor studenten, pers en andere geïnteresseerden.

 

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 02/10/17 09:00:32
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
Choose language
aanmelden