Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent

 

verslag2.jpg verslagen6.jpg verslagen7.jpg verslagen8.jpg verslagen10.jpg verslag2.jpg verslagen6.jpg verslagen7.jpg logoAP.jpg

 

Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent nr. 19 (2010) - verschijnt op het Genderforum 2011

Mannelijkheid en maskerade: Ernest Hemingway als rolmodel (Ruben De Baerdemaeker)
Machismo onder druk: gewapend geweld in Latijns-Amerika (An Vranckx)
Gender en biodiversiteit: vrouwen als redders van onze planeet? (An Cliquet)
onvoltooid verleden? Man- en vrouwbeelden in onderwijsfilms van de jaren '60 (Evelien Flamez)
Inana, une nana pas comme les autres. Diviene vrouw of dissidente godin? (Lut De Block)
Wies is hier de baas? Gender in klasgesprekken in het 1e leerjaar basisonderwijs (Sarah Bossaert)

 


 

Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent nr. 18 (2009)

In Memoriam Femke Olyslager, 1966 - 2009
De moslimvrouw in het oog van de storm. Een insider op zoek naar een progressieve visie (Meryem Kaçar)
Alle soorten vrouwen. Een pleidooi voor de analyse van de reëel bestaande diversiteit (Magda Michielsen)
Genderidentiteitsstoornissen: nieuwe visies en trends in de behandeling aan het UZGent (Griet De Cuypere en Femke Olyslager)
De intrede van 'trans' in genderstudies en sociale bewegingen (Joz Motmans)
Insider of outsider? Antropologe of dorpsgenote? Een reflexief verslag van etnografisch veldwerk op Cyprus (Lisa Dikomitis)
Het nomadisch subject op doorreis. Een narratief onderzoek met vrouwen met een (verstandelijke) beperking (Griet Roets)

 


 

Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent nr. 17 (2008)

In Memoriam Frieda Saeys, 1948 - 2007
'Vrouwelijke' intellectuelen en het Belgische feminisme in de belle époque (Christophe Verbruggen)
Schoon, zoet en zedig? De literaire kritiek over het werk van vrouwen in Vlaamse, neutrale en liberale tijdschriften (1870 - 1914) (Liselotte Vandenbussche)
Meisjes weten waarom. Sociologische verklaringen voor prestatieverschillen tussen jongens en meisjes (Mieke Van Houtte)
Echte mannen onthaasten op school!? Over de nood aan een biosociale invalshoek om geslachtsverschillen in schoolprestaties te verklaren (Hans Vermeersch)
Vrouwen met een drugsprobleem in therapeutische gemeenschappen in Europa (Joke De Wilde)
Illegaal druggebruik in electronic-dancescenes bekeken door een genderbril (Derkje Van der Elst)


 

Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent nr. 16 (2007)

De feminisering van religie. Past de internationale these binnen de Belgische context? (Thomas Buerman & Tine Van Osselaer)
Lust tot schrijven. Vrouwenstemmen in het katholieke literaire veld rond 1900 (Geraldine Reymenants)
Fragmenten van een verborgen geschiedenis van de seksualiteit. Mentaliteitshistorische analyse van het discours in Antwerpse strafdossiers uit het interbellum (Julie Carlier)
Schrijven over en met zorg. Literaire zorgethiek in Engelstalige hiv/aids-literatuur (Katrien De Moor)
‘Beter wonen om een vrijer mens te zijn’. Wooncultuur als middel tot vrouwenemancipatie? De KAV-werking rond wonen in de jaren 1970 (Els De Vos)
Zoek de tien verschillen. De woonverlichting van vrouwenorganisaties in België in tijden van groeiende welvaart (1949-1957). (Fredie Floré)


 

Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent nr. 15 (2006)

Mannen en Vrouwen in interactie: een lijk op gelijkenissen en verschillen vanuit relatieonderzoek (Lesley Verhofstadt & Ann Buysse)
De gebenedijde woorden van een crone. De vermaledijde vaders als het ontwikkelingsverhaal van een vrouwelijke senior (Aagje Swinnen)
Gender en biologische oorzaken van genderdiversiteit (Petra De Sutter)
Gender en sport in historisch perspectief (Jan Tolleneer)
En de laureaat is... Genderverhoudingen binnen Vlaamse literaire prijzen (Sigried Lievens)


 

Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent nr. 14 (2005)

Welzijn en gezondheid bij mannen en vrouwen in de Vlaamse prostitutiesector (Ruud Mak)
Inleiding: van vrouwelijke hormonen tot mannelijke perversieën (Marysa Demoor)
Genderspecifieke projecten in de gezondheidszorg: Europese en internationale realisaties (Myriam van Moffaert)
Academische mannenstudies en feministische theorievorming (Berber Bevernage)
Feminisme en darwinisme: vijanden of bondgenoten? (Griet Vandermassen)
Vragen bij de aanpak van vrouwenbesnijdenis in Europa (Els Leye, Jessika Deblonde en Marleen Temmerman)
Vrouwen slaan hun vleugels uit? Een inleiding op het thema gender en migratie (Gily Coene)

 


 

Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent nr. 13 (2004)

Rituele reinheid en vrouwelijke 'bescheidenheid'. Religie en gender in joodsorthodoxe tradities (Chia Longman)
Gender en woonplaats. De beleving van ruimte door Marokkaanse vrouwen buiten de stad (Katleen Peleman)
Eva ontploft! Genesis en gender in een vuurwerk over het paradijs en de zondeval in de Antwerpse intrede van Karel V en zijn zoon Filips in 1549 (Stijn Bussels)
Vrouwelijke taal, mannelijke taal: hoe spreekt ons brein? (Rita Godijns)
Amazones in niemandsland. Vrouwen op de Belgische wereldtentoonstellingen tussen 1894 en 1913 (Hans Vandevoorde)

 


 

Verslagen van het Centrum voor Genderstudies - UGent nr. 12 (2003)

Patriarchaal patrimonialisme. De vrouw als object in sociale transacties in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen: familiale strategieën en genderposities (Jan Dumolyn)
Van onze correspondent/e ter plaatse. Over de vrouwelijke ondervertegenwoordiging op de Vlaamse nieuwsredacties (Mieke De Clercq)
De vrouwelijke chirurg. Nog steeds een contradictio in terminis? (Ilse Kerremans)
Genderverschillen in de leerkracht-leerlinginteractie in de klas (Agnes De Munter)
Gender en zorg in de opvoeding (Lieve Vandemeulebroecke & Agnes De Munter)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies nr. 11 (2002)

"The Bitch is Back": Genderpatronen in de hedendaagse populaire film (Trui Vetters)
IK DIEN! en andere goede voornemens. Vrouwen en Vlaams-nationalisme tijdens het interbellum (Maarten Van Ginderachter)
Vrouwen in de academische wereld (Mieke Van Haegendoren)
Differentie en levenskracht. Over het werk van Luce Irigaray (Benjamin Biebuyck)
Samenspraak (Luce Irigaray)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies nr. 10 (2001)

Architectuur en feminisme - feministische architectuur (Sofie Rédelé)
Traditie en vernieuwing? Over Scandinavische vrouwenliteratuurgeschiedschrijving (Petra Broomans)
Is er plaats voor vrouwelijke religieuzen in het boeddhisme? (Ann Heirman)
Hebben meisjes andere zorgen dan jongens? (Maria Bouverne-De Bie & Griet Verschelden)
Niet gek en niet op zolder: Leven en werk van Sandra Gilbert (Marysa Demoor & Katrien Heene)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies nr. 9 (2000)

Sta stil, laten we wenen. Vrouw en poëzie in de pre- en vroegislamitische periode (Caroline Janssen)
Cyberwriting en de grenzen van identiteit in Bharati Mukherjees The Holder of the World (Petra Van Der Jeught)
Homoseksualiteit als gevangene van het dualistisch genderdenken (John Vincke)
Gender, feminisme en economie (Ingrid Robeyns)
Vrouwen als slachtoffer van mensenhandel (Brice De Ruyver)
Gender langs criminologische etappes: op weg naar een construerende categorie? (Hilde Verschaeve)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies nr. 8 (1999)

Vrouwen, mannen en ‘berdaches': alternatieve constructies van gender en seksualiteit bij de Noord-Amerikaanse Indianen (Chia Longman)
Strips en gender (Peter Jacobs)
Portrait of a webmistress: het World Wide Web als ruimte van kennis voor vrouwen (Lut Verstappen)
Een historisch-antropologische kijk op gender in de Bourgondische Nederlanden (15 de eeuw) (Eric Bousmar)
Geslacht, macht en depressiviteit (Piet Bracke)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies nr. 7 (1998)

Vrouwenstudies en geschiedenis van de Middeleeuwen: een terugblik en een verkenning (Thérèse de Hemptinne)
Vrouwenpatronen in sprookjes. Van Grimm tot Walt Disney (Harlinde Lox)
Is Allah misogyn? (Jan Goes)
Het Chinese vrouwenschrift: het eigen geschrift en de eigen literatuur van de vrouwen van Jiangyong (Hunan) (Wilt Idema)
Seksuele perversieën en delicten: alleen voor en door mannen? (Myriam Van Moffaert)
Criminoresistentie bij de vrouw: nog steeds zo of achterhaald? (Jan Cootjans)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies nr. 6 (1997)

Representatie van vrouwen in de media. Onderzoek naar aanleiding van de vrouwenconferentie in Peking, 1995 (Frieda Saeys)
De spiegelsymboliek in Agnès Varda's Cléo de 5 à 7 : een kritische exploratie van het beeld van de vrouw in de film (Christel Stalpaert)
Biologische verschillen tussen man en vrouw (Viviane Van Hoof)
Matriarchaat, misogynie en angst: over Paglia en Lacan (Paul Verhaeghe)
Zeg niet te gauw... Een kennismaking met de wet Gelijkheid Man-Vrouw (Patrick Humblet)
'Zij-sporen'/ 'Side-tracks' (Michel De Wilde)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies nr. 5 (1996)

Taalattitudes, taalgebruik en sekse in Vlaanderen (Johan Taeldeman)
"Les femmes sont des châtaignes, quand elles tombent, elles poussent". Gender roles in het oeuvre van Simone en André Schwarz-Bart (Kathleen Gijssels)
De gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Belgische sociale zekerheid (Mieke Delcour)
Vrouwen en Aids (Marleen Temmerman)
Postmodernistisch feminisme en Leo Apostel. Een ontmoeting (Vivian Liska)
Een ernstig spel. Een antwoord van Leo Apostel (Leo Apostel)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies nr. 4 (1995)

Feminisme en informatica (-onderwijs) (Cecile K.M. Crutzen)
Pro-feministische mannenstudies (Myriam De Pauw)
Bronnen voor vrouwengeschiedenis (Denise De Weerdt)
Vrouwen en psycho-pharmaca: weer een keurslijf? (Anita De Winter)
Emancipatie voor de Vlaamse ambtenaren (Rita Mulier)
Ieder woord, bevochten op zijn twijfels. Talige vrouwenportretten van Leo Pleysier (Yves T'Sjoen)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies nr. 3 (1994)

De vrouw in het woordenboek (Annemarie Vandenbergen)
Misogynie en het vrouwbeeld van de (religieuze) man: een historische test-case (Katrien Heene)
"Meisjesonderzoek" als onderzoeksstroming binnen het jeugdonderzoek (Maria De Bie)
Het stille verzet van de dochter. De relatie tussen moeders en dochters in de Duitstalige literatuur (Heidy M. Müller)
Positieve discriminatie bij de samenstelling van literaire anthologieën. Wanneer worden vrouwelijk auteurs er door gebaat? (Christelle Méplon en Sabina Versieck)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Vrouwenstudies nr. 2 (1993)

Woord vooraf: van ‘vrouwenstudies' naar ‘genderstudies' (Myriam de Pauw)
Vrouwenstudies en de klassieke oudheid (Freddy Decreus)
Vrouwen en filosofie. Van Il pense donc elle n'est pas naar Elle pense donc elle n'êtra (Chris Vanstraelen)
Transseksualiteit en genderrol (Griet De Cuypere)
Invloed van het maatschappijbeeld op het ontwikkelen van eetstoornissen bij vrouwen (Myriam Vervaet)
Vrouwen lezen vrouwen lezen (Nathalie De Bleeckere)
‘Vliegende bladen'. Over Bob Carliers nalatenschap en het Fonds Bob Carlier aan de Universiteit Gent (Wim De Temmerman)

 


 

Verslagen van het RUG-Centrum voor Vrouwenstudies nr. 1 (1992)

Inleiding: vrouwenstudies ook aan de RUG (Myriam de Pauw)
Democratische wetenschapsbeoefening heeft twee geslachten (Magda Michielsens)
Het concept vrouwenstudies aan de universiteit van Wenen (Herta Nagl-Docekal)
Wat deed het volkenrecht voor de vrouw? (Rita Hamerlynck)
De seksistische bias in de actuele psychiatrische diagnostiek (Myriam Van Moffaert)
Vrouwelijke journalisten en de Athenaeum : een blik achter de schermen (Marysa Demoor)
Alida Sanders Van Loo: een miniatuur van een journaliste (Sylvia Van Peteghem)
Netwerken vrouwenstudies: interuniversitaire stimuli en strategieën tot samenwerking (Myriam De Pauw)

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 16/08/11 11:51:32
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
Choose language
aanmelden