Onderwijs

Doctoral School: Verdiepende Seminarie 'Gender Research Seminar' 

Verdiepende seminarie voor doctorandi van start aan 3 ECTS gedoceerd door

Zie:  http://www.ugent.be/doctoralschools/en/specialistcourses

zie:
www.zephyr.ugent.be

 


 

De uitbouw van gender- en diversiteitsstudies aan Vlaamse universiteiten 2007-2009

Met het einde van tien jaar vrouwenstudies in Vlaanderen vorig academiejaar (2006/07) kwam er protest van verschillende vrouwenorganisaties. Sophia (www.sophia.be) schreef toen een open brief naar de rectoren van alle Vlaamse universiteiten, de minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt en aan Onderwijsminister Frank Vandenbroucke. Naar aanleiding van deze brief werd er een overleg gestart tussen het kabinet Van Brempt, het kabinet Vandenbroucke en de academische overheden, waarbij de betrokken partijen de maatschappelijke relevantie van gender- en diversiteitstudies erkenden. Daarom willen het Vlaamse gelijkekansenbeleid en het Vlaamse onderwijsbeleid samen een impuls geven aan de uitbouw van gender- en diversiteitsstudies aan de Vlaamse universiteiten. Ze wensen ten eerste het multidisciplinaire karakter van gender- en diversiteitstudies te stimuleren en het te integreren in het reguliere studieaanbod, om zoveel mogelijk studenten te bereiken. Daarnaast vinden ze het ook belangrijk dat genderstudies als specialisme blijft bestaan. Met dit doel voor ogen geven beide ministers van 2007 tot en met 2009 financiële ondersteuning voor de uitbouw van gender- en diversiteitsstudies aan de vijf Vlaamse universiteiten: de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt, de katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Op die manier engageert elke universiteit zich ertoe om gender- en diversiteitstudies aan te bieden door middel van een werkplan.

Het werkplan van de UGent m.b.t. gender- en diversiteitsstudies

Dit werkplan bestaat uit vier fasen:

- Ten eerste moet het bestaande vak ‘Gender en diversiteit’ (in de verschillende minors en als keuzevak) tijdens de academiejaren 2007-2009 continueren en verder worden uitgebouwd om als opleidingsonderdeel verankerd te zitten in het studieaanbod tegen 2009.

- In een volgende fase werd door middel van een facultaire rondgang bij de decanen en screening van de studiegids duidelijk welke vakken gender en/of diversiteit als invalshoek hebben en in welke mate de faculteiten bereid zijn mee te werken aan en zich te engageren voor het onderwijs rond gender en diversiteit aan de UGent.

- Na deze rondgang en screening wordt nagegaan onder welke vorm het onderwijs rond gender en diversiteit kan worden aangeboden in 2008/09.

- Tot slot willen we ook onderzoekers en lopende onderzoeksprojecten rond gender en diversiteit aan de UGent samenbrengen in het nieuw opgericht "Diversiteit Netwerk".

 


 

Opleidingsonderdelen in de genderstudies aan de UGent

- 'Gender en diversiteit' vanaf 2005-2006 binnen de minors 'Cultuur en Diversiteit', 'Globalisering, politiek en ontwikkeling', 'Sociale wetenschappen' en 'Cultuurwetenschappen'.
Cursusinhoud: 'Gender en diversiteit'.
Contactpersoon: Dr.

- 'Media en gender' vanaf 2006-2007 in de master in de Communicatiewetenschappen.
Cursusinhoud: 'Media en gender'
Contactpersoon: Dr.

 


VAO-opleiding Vrouwenstudies is AFGESCHAFT
Het einde van 10 jaar vrouwenstudies in Vlaanderen...

Verschillende leden van het Centrum waren actief betrokken in de Voortgezette Academische Opleiding Vrouwenstudies (interuniversitair - werd gedoceerd aan de Universiteit van Antwerpen). Zij verzorgden binnen deze opleiding de cursussen "Literatuur" (Prof. dr. M. Demoor als titularis), "Gender in de geschiedenis" (Prof. dr. Th. de Hemptinne als co-titularis van Prof. dr. L. Van Molle (KUL)), "Media" (Prof. dr. F. Saeys als titularis), "Gender en religie" (Dr. C. Longman als co-titularis). Prof. dr. M. Demoor en Prof. dr. F. Saeys maakten deel uit van de stuurgroep van de voortgezette opleiding.

Sinds 2006-2007 wordt de VAO-opleiding vrouwenstudies niet meer ingericht. Sophia heeft een open brief gelanceerd als reactie op het stoppen van de Voortgezette Academische Opleiding (VAO) Vrouwenstudies. Mogen we u vragen, als u dit initiatief steunt, deze brief te ondertekenen via de site: http://www.sophia.be/index.php/petition_signers/sign


 

AFGESCHAFT: Cursus Inleiding tot de genderstudies I en II aan UGent

Vanaf het academiejaar 1999-2000 werd de cursus "Een inleiding tot de genderstudies I" als verplicht vak ingericht voor de 1ste licentie Vergelijkende Cultuurwetenschap en als keuzevak voor alle overige richtingen. Titularis van de cursus was Prof. dr. M. Demoor. Verder werkten ook Dr. S. Van Peteghem, Prof. dr. M. Van Moffaert, Prof. dr. F. Saeys, Prof G. Deneckere, Dr. K. Heene, Prof. dr. Th. De Hemptinne en Dr. C. Longman hieraan mee. Vanaf het academiejaar 2000-2001 werd de cursus "Een inleiding tot de genderstudies II" ingericht voor de tweede licentie Vergelijkende Cultuurwetenschap en als keuzevak voor alle andere richtingen. Ook hierbij was de stuurgroep van het Centrum voor Genderstudies nauw betrokken.

Vanwege de stopzetting van de licentieopleiding vergelijkende cultuurwetenschap, wordt Inleiding tot de genderstudies I vanaf 2005-2006 niet meer ingericht. Inleiding tot de genderstudies II werd voor de laatste keer in 2005-2006 gedoceerd.

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 14/09/13 19:59:39
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
Choose language
aanmelden