Nieuws

Genderforum 2011

Het Genderforum 2011 vond plaats op 22 september 2011. Het genderforum is een studiedag met zes lezingen waarin de sprekers hun onderzoek over vrouwen, mannen en/of gender uiteenzetten. De sprekers zijn: Sybille Vanweehaeghe, Jolein De Ridder, Sara Depaepe, Fien Adriaens, Petra Debusscher en Ann Buysse. Meer informatie vindt u hier.

 Liselotte Vandenbussche wint de Provinciale Prijs voor Geschiedenis 2008

Liselotte Vandenbussche, lid van het Centrum voor Genderstudies, ontving voor haar werk/ Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914)/ de Provinciale Prijs voor Geschiedenis 2008. Het werd voordien al bekroond met de Jozef Vercoullieprijs 1998-2006 en genomineerd voor de Frans van Cauwelaertprijs 2008. Het verschijnt binnenkort bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.


Leerstoel 'gender en diversiteit' 

Vanaf 1 oktober 2008 wordt de leerstoel 'gender en diversiteit' ingericht. Prof. Dr. Chia Longman werd aangesteld als 20% ZAP voor onderwijs en onderzoek in het vakgebied gender en diversiteit.

 'Het Rapport M/V van de Universiteit Gent. Verslag van het project UGender - Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen aan de UGent'.

Het Rapport M/V van de Universiteit Gent bundelt de resultaten van het UGender project. Het geeft een overzicht van de genderstatistieken aan deze universiteit en de resultaten van de vragenlijst ‘Loopbanen van Mannen en Vrouwen aan de UGent'. Op basis van het UGender project werden beleidsadviezen ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen aan de universiteit opgesteld. Deze adviezen en de vragenlijst UGender zijn eveneens opgenomen in dit rapport.
Op basis van alle UGender resultaten werd eveneens het ludieke ‘academische loopbaanspel' opgesteld: bereik een academische carrière in 9 levels! Download het rapport en het spel hier.'Equality Guide: HR Instrument for Equal Opportunities at Universities'

Op 29 april 2008 had het slotevent VLIR‐EQUAL Project ‘Equality Guide: HR Instruments for Equal Opportunities at Universities’ plaats. Naast de Universiteit Gent waren ook de K.U.Leuven, de VUB, de UA en de UHasselt partners in dit onderzoeksproject. Deze vijf universiteiten stelden een 'Gelijke Kansen Gids voor universiteiten' samen. De UGent onderzocht hiervoor de in-, door- en uitstroom van vrouwen aan universiteiten.
De Equality-gids en Tool Annex kunnen gratis gedownload worden. Een hard copy kan besteld worden bij Uitgeverij Garant via info@garant.be, kostprijs 49 EUR (gids + tool Annex). In het najaar 2008 zal eveneens een Nederlandstalige versie van deze gids verschijnen.Gelijke Ganzenspel

Hanneke Pyck en Sigried Lievens van het Centrum voor Genderstudies werkten mee aan de Vrouwendag 2007 en maakten samen met Brenda Vanderdonckt (ABVV), Leen Robijt (ACV), Lut Van Hijfte (KAV) en Astrid Faelens een levensgroot ganzenbord over de loopbaankansen- en valkuilen voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Meer info over dit spel vindt u op www.cgs.ugent.be/nl/gelijkeganzenspel.GEZOCHT: VROEDVROUW (M/V)

Hanneke Pyck en Sigried Lievens van het Centrum voor Genderstudies werkten mee aan het 'Gender in CO.BR.A. project' van de VDAB. Deze samenwerking resulteerde in een nieuwe publicatie van de FOCUS: Gender reeks van het Centrum genaamd: 'Gezocht: vroedvrouw (M/V). Beschrijving van een gendermainstreamingsproces in een institutionele setting - Gender in het Competentie- en Broepen Repertorium voor de Arbeidsmarkt (CO.BR.A.)'. CO.BR.A is een centraal werkinstrument van de VDAB dat werkzoekenden, werkgevers, werknemers en derden kunnen raadplegen via de VDAB-website.

Het eerste deel van dit nieuwe FOCUS rapport omvat een theoretisch gedeelte en is bruikbaar voor iedereen die met gender binnen de arbeidsmarkt te maken heeft. In de bijlage is het screeningsinstrument 'handleiding voor het genderbewust maken van het Competentie- en Broepen Repertorium voor de Arbeidsmarkt (CO.BR.A.)' integraal opgenomen. Deze handleiding is een handig instrument voor iedereen die werkt met functieprofielen, beroepbeschrijvingen en vacatureprofielen. Meer info over deze publicatie vindt u hier.


Een vrouw die schrijft!

Nieuw in de reeks Tweespraak Vrouwenstudies: "Een vrouw die schrijft! Literatuur en literatoren feministisch bekeken". Deze publicatie bevat bijdrages van onder meer Sigried Lievens (medewerker Centrum voor Genderstudies) en Geraldine Reymenants (vroegere medewerker van het Centrum). Meer informatie over deze publicatie leest u hier.


De 'vrouwengeschiedenis' van de UGent

Anne Marie Van Der Meersch, archivaris van de UGent, schreef een publicatie over de vrouwengeschiedenis van deze universiteit in de reeks "Uit het verleden van de Universiteit Gent". De publicatie "Een universitaire loopbaan voor vrouwen aan de Universiteit Gent (1901-1965), een glazen plafond?" werd op 22 april voorgesteld naar aanleiding van de Vlaamse Erfgoeddag. Meer info vindt u hier.

Wij hebben in het Centrum nog een aantal exemplaren van deze publicatie (10€). Geïnteresseerd? Contacteer Hanneke.Pyck@UGent.be


Vragenlijst "Loopbanen van mannen en vrouwen aan de Universiteit Gent"

Het Centrum voor Genderstudies kreeg eind 2004 van het universiteitsbestuur de opdracht een gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen aan de Universiteit Gent te initiëren. De initiatie van een gelijkekansenbeleid aan de UGent kreeg de naam UGender. UGender bestaat uit 3 fases: de verzameling van m/v statistieken, een genderscreening van het personeelsbeleid en een bevraging van alle UGent-personeelsleden.

Om alle personeelsleden van de UGent te bevragen werd geopteerd voor een online enquête, via deze enquête gingen we na of er verschillen zijn in de loopbanen van mannen en vrouwen aan de UGent. Meer informatie over UGender en de vragenlijst vindt u hier.
Eigen emancipatie eerst? Over de rechten en representatie van vrouwen in een multiculturele samenleving

Gily Coene & Chia Longman (red.)
Gent: Academia Press, 2005

Deze publicatie levert met recent wetenschappelijk onderzoek een kritische bijdrage aan enkele actuele, grensoverschrijdende en controversiële maatschappelijke discussies waarin de verenigbaarheid tussen vrouwenrechten of gendergelijkheid en het respect voor culturele en religieuze opvattingen en tradities wordt geproblematiseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval in het debat over de hoofddoek of de problematiek van de - al dan niet vermeende - gedwongen huwelijken. De opzet van het boek is dominante en populaire vertogen over de onverzoenbaarheid van feministische en multiculturele idealen te deconstrueren en theoretische invalshoeken en perspectieven te confronteren met de reële ervaringen van vrouwen in etnisch-culturele minderheidsgroepen. Voor meer info: klik hier.


VLIR-EQUAL-project "Equality Guide for Universities - Human Resources Instruments on Equal Opportunities"

De VLIR-Werkgroep Gelijke Kansen waarvan professor Marysa Demoor en Sigried Lievens deel uitmaken, kreeg een ESF-EQUAL-project toegekend. Naast de Universiteit Gent zijn ook de K.U.Leuven, de VUB, de UA en de UHasselt LUC partners in dit onderzoeksproject. Deze vijf universiteiten zullen samen een 'Gelijke Kansen Gids voor universiteiten' opstellen met als doel het verkleinen van de genderkloof. De UGent zal een inventarisering en contextuele vergelijking maken van Europese studies rond gender en wetenschappen met betrekking tot de in-, door- en uitstroom van vrouwen aan universiteiten. Voor meer informatie, contacteer .

De poster: gezocht rectoren m/v
Uitleg over het VLIR-EQUAL project

VLIR-EQUAL logo's

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 14/09/13 19:58:26
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
Choose language
aanmelden