Links

Universiteit Gent

Universiteit Gent
Beleidscel Diversiteit en Gender
Universiteitsbibliotheek
CICI, Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie
CEDIO, Centrum voor de studie van Diversiteit en Ongelijkheid

 

Informatie- en documentatiepunten over gender:

Vrije Universiteit Brussel: www.vub.ac.be/RHEA
Universiteit Hasselt:www.uhasselt.be/SEIN
Katholieke Universiteit Leuven: www.kuleuven.be/diversiteit
Steunpunt gelijkekansenbeleid: www.steunpuntgelijkekansen.be
RoSa - Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies
Sophia
- Belgisch coördinatienetwerk voor vrouwenstudies
Amazone - trefcentrum voor vrouwen en vrouwenorganisaties
Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR)
Vrouwen Overleg Komitee (VOK)
Ella - kenniscentrum gender en diversiteit
ZORRA Think Tank - Reclame en Gender
Gynaika - vrouwen in de kunstwereld
ADA - vrouwen en nieuwe technologieën
Aletta - instituut voor vrouwengeschiedenis
AVG - Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis
Flora vzw - netwerk voor vorming en werkcreatie met vrouwen
Zij-kant - Equal Pay Day, dossier loonkloof
Mobiele gendercel - info over gendervriendelijk personeelsbeleid met oog voor de combinatie werk-privé, en gelijke kansen voor mannen en vrouwen in alle functies
Project EVA - sekseneutrale functieclassificatie om de loonongelijkheid weg te werken
‘Arbeid in Beeld' -  besteedt aandacht aan de manier waarop werkende vrouwen en mannen op televisie in beeld worden gebracht en hoe in de media over arbeid wordt gesproken
BEWISE. Belgian Women in Science

 

Beleid (België)

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Hier kan je eveneens terecht voor alle klachten betreffende discriminatie op basis van geslacht, hierbij inbegrepen transseksualiteit, op het domein van arbeid of goederen en diensten
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
Dienst Emancipatiezaken: verzekert gelijke kansen voor Vlaamse ambtenaren en contactuele personeelsleden van de Vlaamse overheid
Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen: cel binnen de Vlaamse overheid die het Vlaamse Gelijkekansenbeleid mee voorbereidt, uitvoert, evalueert en coördineert

Internationaal

Women & Science
EJWS. European Journal of Women's Studies
Tijdschrift voor Genderstudies
NOV. Netherlands Research School of Women's Studies
WISE. Women's International Studies Europe
EPWS. European Platform of Women Scientists
CEWS. Centre of Excellence Women and Science
The Next GENDERation Network
Feminist Europa. Review of Books

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 16/08/11 14:01:28
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
Choose language
aanmelden