Colloquia

Workshops

In het kader van het VNC-project "Itineraria: gender en mobiliteit in de Bourgondische Nederlanden" vonden drie workshops plaats:

Congressen

In het kader van het bilaterale project "The voice of silence-La voz del silencio" vonden de workshop "Geletterde vrouwen en schriftcultuur // Femmes lettrées et culture écrite au Moyen Age" (Gent , 27 september 2001) en het slotcongres "The Voice of Silence. Women, Literacy and Gender in the Low Countries and adjacent Rhineland (12th-15th century)" (Gent, 13-14 september 2002) plaats.

Colloquia

Het Centrum voor Genderstudies-UGent was betrokken bij de organisatie van het colloquium "Van Nu en Straks als gangmaker. Vlaamse tijdschriften in het fin de siècle" dat plaatsvond op 30 en 31 oktober 2003 te Gent (in samenwerking met de vakgroep Nederlandse Literatuur van de UGent en de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijd van de K.U.Leuven) .


Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 05/07/06 16:13:10
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
Choose language
aanmelden