Stuurgroep UGender

 

Samenstelling


Taken

- De stuurgroepleden zijn het aanspreekpunt over gelijke kansen binnen hun faculteit. Zij promoten en volgen alle acties op i.v.m. gelijke kansen voor mannen en vrouwen aan de Universiteit Gent.

- De stuurgroepleden begeleiden en adviseren de analyse en voorstellen voor een aangepast beleid. De leden vanuit de faculteiten zijn op deze wijze medeverantwoordelijk om de uitbouw van een gelijkekansenbeleid te stimuleren en te ondersteunen in de faculteiten van de UGent.

- De eerste specifieke taak van de stuurgroepleden was de organisatie van een open vergadering over gender binnen de faculteit. In deze vergadering werden de statistische gegevens met betrekking tot de m/v verhoudingen per faculteit gepresenteerd. Deze vergaderingen vonden plaats in het najaar 2005.

 

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 12/08/08 15:38:36
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
aanmelden