UGender - Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen aan de UGent

Het Centrum voor Genderstudies kreeg eind 2004 van het universiteitsbestuur de opdracht een gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen aan de Universiteit Gent te initiëren. De initiatie van een gelijkekansenbeleid aan de UGent kreeg de naam UGender - Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen aan de UGent (kortweg: UGender)

In de eerste fases werden naar gender opgesplitste statistieken verzameld en werden de verlofregelingen van het personeel onder een genderloep genomen.

In de laatste fase wordt het voltallige personeel van de Universiteit Gent bevraagd. Alle medewerkers van de UGent ontvingen een uitnodiging om een online enquête in te vullen. Door middel van deze enquête kregen alle personeelsleden van de UGent de kans om hun persoonlijke loopbaansituatie aan de UGent toe te lichten en werden verschillen in de loopbanen van mannen en vrouwen in kaart gebracht. De leden van de Stuurgroep UGender begeleidden en adviseerden de initiatie van een gelijkekansenbeleid aan de Universiteit Gent.

De resultaten van de enquête in combinatie met de m/v-statistieken en een screening van de verlofregelingen geven een gedegen en genuanceerd beeld van de man/vrouw situatie aan de UGent. Op basis hiervan werden beleidsadviezen opgesteld. Deze adviezen werden vertaald in een concreet actieplan. Dit actieplan zal uitgevoerd en opgevolgd worden door de nieuw opgerichte Cel Diversiteit en Gender.

Het volledige M/V Rapport van de UGent kan hier gedwonload worden (enkel voor interne gebruikers).

 

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 02/10/17 09:01:05
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
aanmelden